kaučukovník

Text hesla

kaučukovník — hovorový názov tropického stromu hevea parakaučuková (Hevea brasiliensis; hevea), z ktorej sa získava latex (→ kaučuk).

Text hesla

kaučukovník — hovorový názov tropického stromu hevea parakaučuková (Hevea brasiliensis; hevea), z ktorej sa získava latex (→ kaučuk).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kaučukovník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaucukovnik