katecholamíny

Text hesla

katecholamíny [gr.] — súhrnný názov biogénnych amínov (derivátov pyrokatecholu) syntetizovaných v organizme z aminokyseliny tyrozín. Patria sem adrenalín, noradrenalín a dopamín. Katecholamíny sa syntetizujú v dreni nadobličiek (najmä adrenalín, menej noradrenalín, málo dopamín), v periférnych postgangliových neurónoch sympatikového nervového systému (takmer výlučne noradrenalín) a v neurónoch centrálnej nervovej sústavy (najmä noradrenalín alebo dopamín, zriedkavo adrenalín). Účinky vyvolávajú po väzbe na špecifické membránové receptory buniek v cieľových orgánoch (α- a β-adrenergické receptory). V organizme pôsobia ako hormóny a neurotransmitery. Ovplyvňujú činnosť srdcovo-cievneho systému (vyvolávajú vzostup frekvencie a sily kontrakcie srdca, rozšírenie ciev, zúženie ciev, zvýšenie krvného tlaku), tráviacej sústavy (zníženie motility) a dýchacej sústavy (rozšírenie priedušiek), metabolizmus sacharidov (napr. zvýšenie tvorby glukózy v pečeni) a tukov ap. Vylučovanie katecholamínov sa zvyšuje pri akútnom strese, preto sa niekedy označujú aj ako stresové hormóny.

Zverejnené v marci 2017.

Katecholamíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katecholaminy