katechíny

Popis ilustrácie

(+)-katechín, R1 = H

(+)-galokatechín, R1 = OH

Popis ilustrácie

(−)-epikatechín, R1 = H

(−)-epigalokatechín, R1 = OH

Text hesla

katechíny [gr.] — flavonoidy odvodené od flaván-3-olu. Základnými zlúčeninami sú katechín, v ktorého molekule sa nachádza zvyšok kyseliny 3,4-dihydroxybenzoovej, a galokatechín, v ktorého molekule sa nachádza zvyšok kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoovej (kyseliny galovej). Katechín i galokatechín majú v molekule dve stereogénne centrá (dva chirálne atómy uhlíka v polohách 2 a 3), preto každý môže vytvárať štyri izoméry, z ktorých sa v prírode vyskytujú len (+)-katechín, (+)-galokatechín, (−)-epikatechín a (−)-epigalokatechín.

Katechíny sa bežne nachádzajú v ovocí a zelenine. Prítomné sú aj v potravinách rastlinného pôvodu, napr. v červenom víne a kakau, lístky zeleného čaju okrem nich obsahujú aj deriváty epikatechíngalát a epigalokatechíngalát (tvorí asi 10 – 50 % z celkového obsahu katechínov v zelenom čaji a pokladá sa za katechín s najsilnejšími antioxidačnými účinkami). Niektoré katechíny tvoria obsahové látky drog, napr. (+)-katechín je obsahovou látkou drogy gambir získavanej z unkárie gambirovej (Uncaria gambir) z čeľade marenovité, (−)-epikatechín v droge katechu získavanej z akácie katechuovej (Acacia catechu) z čeľade bôbovité. Katechíny majú antioxidačné a protizápalové účinky, vo farmácii sa používajú ako adstringenciá a obstipanciá.

Zverejnené v marci 2017.

Katechíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katechiny