katastrofický film

Text hesla

katastrofický film — žáner hraného filmu (a podžáner akčného filmu), ktorého hlavný motív, resp. dejovú líniu tvorí zobrazenie prírodnej alebo živelnej pohromy veľkých rozmerov (zemetrasenie, povodeň, výbuch sopky, požiar, cunami, dopad meteoritu, zmena klímy planéty), katastrofy ohrozujúcej ľudstvo, vyvolanej človekom alebo cudzou civilizáciou (jadrová katastrofa, hrozba biologickej epidémie), ako aj tragickej nehody alebo zámerne vyvolanej tragickej udalosti (potopenie lode, pád lietadla). Má akčný charakter a často využíva žáner science-fiction.

Hlavné postavy katastrofického filmu majú dramatický osud (snažia sa uniknúť katastrofe alebo jej čeliť, príp. vyrovnať sa s jej následkami), pričom na zvýšenie dramatickosti sa používajú špeciálne efekty a iné filmové výrazové prostriedky, v súčasnosti aj s využitím počítačovej grafiky. V katastrofickom filme je zvyčajne viac dejových línií a rozsiahly komparz (typické sú masové scény). Jedným z prvých diel s katastrofickými črtami bol nemý film Oheň! (Fire!, 1901) J. Williamsona, ďalej to boli filmy San Francisco (1936, réžia Woodbridge Strong Van Dyke, D. W. Griffith), Chicago horí (In Old Chicago, 1936; réžia Henry King) a Keď nastali dažde (The Rains Came, 1939; réžia Clarence Brown, podľa románovej predlohy L. Bromfielda Nastali dažde), ktoré katastrofou vrcholia. Katastrofické prvky sú aj vo vedecko-fantastických filmoch nakrútených v 50. a 60. rokoch 20. stor., napr. vo filme Keď sa zrazili svety (When Worlds Collide, 1951; réžia Rudolph Maté).

Rozvoj žánru katastrofického filmu nastal v 70. rokoch 20. stor. po uvedení filmu Letisko (Airport, 1970; réžia Henry Hathaway a George Seaton, podľa rovnomennej knižnej predlohy A. Haileyho), v tomto období vznikli filmy Dobrodružstvo Poseidona (The Poseidon Adventure, 1972; réžia Ronald Neame, Irwin Allen), Sklenené peklo (The Towering Inferno, 1974; réžia John Guillermin, Irwin Allen) a i. Ďalšie obdobie rozvoja zaznamenal tento žáner v 90. rokoch 20. stor., keď boli nakrútené filmy Deň nezávislosti (Independence Day, 1996; réžia Roland Emmerich), Titanic (T., 1997; réžia J. Cameron), Povodeň (Flood: A River’s Rampage, 1997; réžia Bruce Pittman), Armagedon (A., 1998; réžia Michael Bay), Živel (Wild Fire, 2003; réžia Henry Charr), Deň po tom (The Day After Tomorrow, 2004; réžia Roland Emmerich), Zem v ohrození (The Descent, 2005; réžia Neil Marshall), Smrtiaca pandémia (Pandemic, 2009; réžia Jason Connery), Ľadová smrť (Ice Quake, 2010; réžia Paul Ziller), Proroctvo skazy (Doomsday Prophecy, 2011; réžia Jason Bourque), Nákaza (Contagion, 2011; réžia Steven Soderbergh) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Katastrofický film [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastroficky-film