kasselský porcelán

Text hesla

kasselský porcelán — porcelán vyrábaný 1766 – 88 v nemeckom meste Kassel. Prvá manufaktúra na výrobu fajansy ovplyvnenej delftskou fajansou bola v Kasseli založená 1680, v 80. rokoch 18. stor. zanikla. Pred 1735 tam vznikla prvá porcelánka, ktorá však čoskoro zanikla. R. 1766 bola založená druhá porcelánka, do ktorej prešli z porcelánky vo Fulde arkanista Nicolaus Paul (*1711, †1788) a modelér Franz Joachim Hess (doložený 1748 – 67), dočasne zamestnávala i maliara Carla Gottlieba Grahla z Meissenu (doložený 1769 – 80). Pôsobili tam aj modelér Johann Georg Pahland (doložený 1766 – 68) a bosiér Johann Friedrich Künckler z Fürstenbergu. Porcelánka pracovala najmä podľa Hessových modelov, jej výrobky zdobili najmä bojové výjavy maliara Johanna Heinricha Eisenträgera (*1730, činný 1745 – 88) a vidiecke žánrové motívy podľa obrazov P. Wouwermana, ktoré maľoval maliar Johann Georg Pforr (*1745, †1798). Spočiatku sa tam vyrábali čajové a kávové servisy, neskôr kompletné stolové servisy, svietniky i figurálna plastika. Väčšina zachovaných exemplárov je zdobená modrou podglazúrovou maľbou. Zvláštnosťou boli porcelánové doštičky s miniatúrnymi portrétmi súdobých panovníkov a s krajinomaľbami. Významnú súčasť produkcie tvorila figurálna plastika. Porcelánka zanikla 1788 pre nedostatok kvalitného kaolínu. Jej značkou bol hesenský lev (z erbu Hesenska) alebo modré iniciály HC.

Zverejnené v marci 2017.

Kasselský porcelán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasselsky-porcelan