kašírovanie

Text hesla

kašírovanie [fr. > nem.] —

1. výtvarná technika vytvárania plastického alebo plošného diela z papiera alebo z papierovej hmoty (papier mâché). Používajú sa dva základné postupy kašírovania. Pri prvom sa navlhčený jemný papier ukladá v tenkých vrstvách na formu a jednotlivé vrstvy sa spájajú lepidlom. Po vyschnutí sa výsledné dielo sníme z formy. Namiesto vrstiev papiera sa môže použiť aj papierová hmota (papier mâché) nanášaná v tenkých vrstvách. Týmto spôsobom vznikajú pomerne tenké, ľahké a duté plastické alebo plošné diela. Pri druhom spôsobe sa papierová hmota (papier mâché) jemne vtláča do foriem (ktoré sú zväčša negatívnymi formami výsledného diela). Po vyschnutí (prirodzenom alebo pomocou tepla) sa hmota z foriem vyberie. Týmto spôsobom vznikajú plné plastické diela. Povrch výsledného produktu sa do požadovanej podoby môže obvykle dotvoriť maľbou alebo inou výtvarnou technikou. Kašírovanie sa využíva na vytvorenie konečného (napr. maska, reliéf, divadelná dekorácia, socha a i.) alebo skúšobného (dočasného, ktoré nie je konečnou realizáciou, ale len skúšobným produktom) diela, prípadne aj ako povrchová úprava, ktorá imituje určitý, obvykle vzácnejší dekoratívny materiál (predmet sa oblepí vrstvami papiera, ktorý sa následne pokryje maľbou alebo vrstvou laku). Technika kašírovania sa vyvinula v jv. Ázii, kde je doložená približne od 200 n. l. V Európe sa rozšírila v 18. stor. a uplatnila sa najmä v dekoratérskej a štukatérskej tvorbe;

2. lepenie papierových obrazov, fotografií, plagátov ap. na hrubšiu pevnú podložku (hliníkové a laminátové dosky a i.) s cieľom ich spevnenia;

3. text. plošné spájanie dvoch rôznych alebo zhodných tkanín pomocou vhodného spojiva. Na kašírovacom stroji sa medzi dva pásy tkanín dávkuje jemná vrstva spojiva a spojený pás sa zhomogenizuje prechodom medzi dvoma hladkými valcami. Ako spojivo sa používajú rôzne lepidlá (roztoky latexu, polyuretánov a i.) alebo termoplastové fólie, ktoré spájajú pásy tkanín po zahriatí. Kašírovanie tkanín sa používa napr. pri výrobe textilného materiálu, ktorý má jednak dekoratívny vzhľad, jednak osobitné technické vlastnosti. Kašírovaním sa môže tkanina spájať aj s papierovým (kartónovým, lepenkovým) alebo s plastovým pásom.

Zverejnené v marci 2017.

Kašírovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasirovanie