kasia

Popis ilustrácie

Kasia úzkolistá, konárik s kvetom a listami a plod – struk

Text hesla

kasia [lat.], Cassia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bôbovité (v starších botanických systémoch cezalpíniovité). Jednoročné byliny alebo do 30 m vysoké vždyzelené alebo opadavé kry alebo stromy pochádzajúce zo suchých pasátových a tropických podnebných pásem. Majú striedavé párnoperovito zložené listy a päťpočetné miskovité ružové alebo žlté kvety usporiadané v súkvetiach strapec alebo metlina, plod nepukavý mnohosemenný struk.

Patrí sem okolo 530 druhov, napr. Cassia artemisioides a Cassia didymobotrya, ktoré sa pestujú ako okrasné rastliny, kasia sennová (Cassia senna, senna) pochádzajúca zo severových. Afriky a kasia úzkolistá (Cassia angustifolia) pochádzajúca z Arabského polostrova, ktoré sa používajú vo farmakológii (ich listy a semená majú preháňacie účinky), kasia siamská (Cassia siamea), ktorej plody sa v Indii a Malajzii používajú zvyčajne ako krmovina, a v tradičnej medicíne používané druhy kasia rúrkovitá (Cassia fistula; používajú sa korene, listy a plody), kasia talianska (Cassia italica; používajú sa listy, plody a semená), Cassia javanica (používajú sa kôra, plody a semená) a Cassia sieberiana (používa sa celá rastlina).

Zverejnené v marci 2017.

Kasia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasia-0