kašeľ

Text hesla

kašeľ, tussis — obranný dýchací reflex organizmu vyvolaný podráždením receptorov citlivých oblastí dýchacích ciest a pohrudnice. Spočíva v rýchlom nadýchnutí, v uzavretí hlasiviek a v niekoľkých prudkých výdychoch vzduchu pri otvorených ústach (a súčasnom otvorení hlasiviek) vyvolaných náhlym zvýšením vnútrohrudného tlaku v dôsledku zmrštenia výdychových (expiračných) svalov, brušných svalov a pomocných dýchacích svalov. Je sprevádzaný charakteristickými zvukovými prejavmi. Keďže sa pri ňom uplatňujú dýchacie svaly, čiastočne je ovládateľný vôľou. Môže byť zapríčinený zápalom, vniknutím cudzieho telesa do dýchacích ciest, vdýchnutím dráždivých plynov a i. Býva jediným alebo najzávažnejším príznakom mnohých ochorení, pričom môže byť zapríčinený infekciou horných dýchacích ciest, ktorá často prechádza do dolných dýchacích ciest (akútny a chronický zápal horných dýchacích ciest, chronický zápal priedušiek, zápal pľúc, tuberkulóza pľúc, čierny kašeľ), zápalom pohrudnice, zápalom prinosových dutín, alergiou (alergická nádcha, senná nádcha, priedušková astma), nádorovými ochoreniami (pľúcne nádory), chorobami srdca (ischemická choroba srdca) a i. Často je spojený s vykašlávaním.

Podľa dĺžky trvania sa rozlišuje akútny (do 3 týždňov), subakútny (3 – 8 týždňov) a chronický (viac ako 8 týždňov) kašeľ, podľa tvorby hlienu (→ spútum) neproduktívny (suchý) a produktívny (vlhký) kašeľ. Dlhotrvajúci, ale aj silný akútny kašeľ môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie (poškodenie dýchacích ciest a rebier, zhoršenie krvného obehu, srdcovú arytmiu, bolesti svalov hrudníka a brucha, bolesti hlavy, zhoršené hojenie pooperačných rán), chronický kašeľ ovplyvňuje kvalitu života (pacienti sa sťažujú na nespavosť, vyčerpanie, inkontinenciu, zhoršenú pracovnú výkonnosť a i.). Dlhšie trvajúci kašeľ, kašeľ pretrvávajúci aj po vyliečení bežných infekcií, ako aj kašeľ s vykašlávaním krvi (i malého množstva) by mal vyšetriť lekár. Diagnóza vychádza z anamnézy; dôležité je poznať začiatok a trvanie kašľa, ako aj okolnosti, za ktorých vzniká, kedy je najväčší, s akými príznakmi sa spája, či je vykašlávanie ľahké alebo sťažené, aká je konzistencia, aké je množstvo a aký je vzhľad spúta.

Liečba: podávanie antitusík, mukolytík a expektorancií; záchvaty kašľa u astmatikov sa liečia antiastmatikami.

Text hesla

kašeľ, tussis — obranný dýchací reflex organizmu vyvolaný podráždením receptorov citlivých oblastí dýchacích ciest a pohrudnice. Spočíva v rýchlom nadýchnutí, v uzavretí hlasiviek a v niekoľkých prudkých výdychoch vzduchu pri otvorených ústach (a súčasnom otvorení hlasiviek) vyvolaných náhlym zvýšením vnútrohrudného tlaku v dôsledku zmrštenia výdychových (expiračných) svalov, brušných svalov a pomocných dýchacích svalov. Je sprevádzaný charakteristickými zvukovými prejavmi. Keďže sa pri ňom uplatňujú dýchacie svaly, čiastočne je ovládateľný vôľou. Môže byť zapríčinený zápalom, vniknutím cudzieho telesa do dýchacích ciest, vdýchnutím dráždivých plynov a i. Býva jediným alebo najzávažnejším príznakom mnohých ochorení, pričom môže byť zapríčinený infekciou horných dýchacích ciest, ktorá často prechádza do dolných dýchacích ciest (akútny a chronický zápal horných dýchacích ciest, chronický zápal priedušiek, zápal pľúc, tuberkulóza pľúc, čierny kašeľ), zápalom pohrudnice, zápalom prinosových dutín, alergiou (alergická nádcha, senná nádcha, priedušková astma), nádorovými ochoreniami (pľúcne nádory), chorobami srdca (ischemická choroba srdca) a i. Často je spojený s vykašlávaním.

Podľa dĺžky trvania sa rozlišuje akútny (do 3 týždňov), subakútny (3 – 8 týždňov) a chronický (viac ako 8 týždňov) kašeľ, podľa tvorby hlienu (→ spútum) neproduktívny (suchý) a produktívny (vlhký) kašeľ. Dlhotrvajúci, ale aj silný akútny kašeľ môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie (poškodenie dýchacích ciest a rebier, zhoršenie krvného obehu, srdcovú arytmiu, bolesti svalov hrudníka a brucha, bolesti hlavy, zhoršené hojenie pooperačných rán), chronický kašeľ ovplyvňuje kvalitu života (pacienti sa sťažujú na nespavosť, vyčerpanie, inkontinenciu, zhoršenú pracovnú výkonnosť a i.). Dlhšie trvajúci kašeľ, kašeľ pretrvávajúci aj po vyliečení bežných infekcií, ako aj kašeľ s vykašlávaním krvi (i malého množstva) by mal vyšetriť lekár. Diagnóza vychádza z anamnézy; dôležité je poznať začiatok a trvanie kašľa, ako aj okolnosti, za ktorých vzniká, kedy je najväčší, s akými príznakmi sa spája, či je vykašlávanie ľahké alebo sťažené, aká je konzistencia, aké je množstvo a aký je vzhľad spúta.

Liečba: podávanie antitusík, mukolytík a expektorancií; záchvaty kašľa u astmatikov sa liečia antiastmatikami.

Zverejnené v marci 2017.

Kašeľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasel