Kasack, Hermann

Popis ilustrácie

Hermann Kasack

Text hesla

Kasack [-zak], Hermann, 24. 7. 1896 Postupim – 10. 1. 1966 Stuttgart — nemecký spisovateľ. Pôvodne redaktor, 1927 – 41 spisovateľ v slobodnom povolaní, súčasne 1925 – 33 spolupracoval s prvým nemeckým rozhlasovým štúdiom Funk-Stunde Berlin, 1941 – 49 šéfredaktor vydavateľstva Suhrkamp Verlag v Berlíne. V povojnovom období sa ako spoluzakladateľ nemeckého PEN centra (1948) a 1953 – 63 ako prezident Nemeckej akadémie jazyka a literatúry (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) v Darmstadte výrazne zaslúžil o rozvoj a organizovanie povojnovej nemeckej literatúry.

Úspech získal surrealistickým románom Mesto za riekou (Die Stadt hinter dem Strom, 1947; operu na motívy diela zložil 1955 Hans Vogt, *1911, †1992), v ktorom mesto mŕtvych symbolizuje odľudštenú spoločnosť (ovplyvnený F. Kafkom). Autor románu Veľká sieť (Das grosse Netz, 1952), básnických zbierok Človek (Der Mensch, 1918), Ostrov (Die Insel, 1920), Večné bytie (Das ewige Dasein, 1943) a Vodoznak. Nové básne (Wasserzeichen. Neue Gedichte, 1964), divadelných hier Sestra (Die Schwester, vydaná 1920; uvedená 1926) a Vincent (1924), poviedok Krosná (Der Webstuhl, 1949; sfilmovaná 1993, réžia Franz Winzentsen) a Falzifikáty (Fälschungen, 1953), esejí Mozaika. Príspevky k literatúre a umeniu (Mosaiksteine. Beiträge zu Literatur und Kunst, 1956), viac ako sto rozhlasových relácií a i. Vydal súborné dielo F. Hölderlina.

Zverejnené v marci 2017.

Kasack, Hermann [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasack-hermann