Karsten, Hermann

Text hesla

Karsten, (Gustav Karl Wilhelm) Hermann, 6. 11. 1817 Stralsund – 10. 7. 1908 Berlín — nemecký botanik a geológ. Študoval prírodné vedy v Berlíne a Rostocku. R. 1856 – 68 pôsobil na univerzite v Berlíne a 1868 – 72 vo Viedni, na obidvoch univerzitách založil laboratóriá fyziológie rastlín. Zaoberal sa prevažne anatómiou a fyziológiou rastlín, najmä chemizmom rastlinných buniek, ako aj farmaceuticko-lekárskou botanikou a farmakognóziou; 1881 zaviedol pojem bazionym. Člen dvoch expedícií do Južnej Ameriky (1843 – 47, 1848 – 56), na ktorých skúmal botanické a geologické pomery Ekvádoru, Kolumbie a Venezuely.

Hlavné diela: Vegetačné orgány paliem (Die Vegetationsorgane der Palmen, 1848), Geológia historickej Kolumbie (Géologie de l’ancienne Colombie, 1886), Flóra Kolumbie a susedných krajín, vybrané druhy rastlín (Florae Columbiae terrarumque adjacentium specimina selecta, 1858 – 69), Predbežný prehľad flóry Kolumbie (Prodromus Florae Novo-Granatensis, 1862 – 67).

Zverejnené v marci 2017.

Karsten, Hermann [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karsten-hermann