Kardamómové vrchy

Text hesla

Kardamómové vrchy, aj Kardamonové vrchy, khmérsky Chuór Phnum Kravanh, thajsky Banthat — pohorie v juhozáp. Kambodži a juhových. Thajsku. Kardamómové vrchy boli vyvrásnené počas hercýnskej orogenézy, sú budované prekambrickými a staropaleozoickými horninami. Silno zdenudované a eróziou rozčlenené územie pozostáva z viacerých oddelených masívov, priemerná výška územia 500 m n. m., najvyšší vrch Aural, 1 813 m n. m.

Oblasť je porastená vždyzelenými rovníkovými lesmi s výskytom vzácnych drevín (tíkové stromy, t. j. tektóna veľká). Pestovanie kardamómu, čierneho korenia a i. Juhovýchodne od pohoria leží horské pásmo Damrei (Slonie vrchy) niekedy považované za jeho súčasť. Územie je obývané Drávidmi, skupinou národov, ktorá tam prišla z Koromandelského pobrežia Indie.

Zverejnené v marci 2017.

Kardamómové vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardamomove-vrchy