karbonyl

Text hesla

karbonyl [lat.], karbonylová skupina — dvojväzbová skupina –CO–, v ktorej atóm uhlíka viaže dvojitou väzbou atóm kyslíka. Je charakteristickou skupinou v molekulách karbonylových zlúčenín alebo ligandom v karbonyloch kovov a v príbuzných komplexoch.

Zverejnené v marci 2017.

Karbonyl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbonyl