karbid volfrámu

Text hesla

karbid volfrámu, WC — zlúčenina zo skupiny intersticiálnych karbidov. Sivý prášok rôznej zrnitosti, s veľkou hustotou (15,63 g/cm3) a veľkou tvrdosťou (8,5 – 9,5 Mohsovej stupnice), ktorou sa vyrovná korundu; teplota topenia 2 870 °C. Najčastejšie sa vyrába reakciou práškového volfrámu s uhlíkom pri teplote 1 400 – 2 000 °C. Patentovaný je aj spôsob výroby reakciou volfrámu, príp. oxidu volfrámového WO3 so zmesou oxidu uhoľnatého a vodíka pri 900 – 1 200 °C. Príprava z chloridu volfrámového WCl6, vodíka a metánu ako zdroja uhlíka,

WCl6 + H2 + CH4 → WC + 6 HCl,

prebieha pri 670 °C v plynnej fáze a využíva sa na nanášanie tenkej vrstvy karbidu volfrámu na povrch rôznych materiálov. Viac ako 85 % svet. produkcie karbidu volfrámu sa spotrebúva ako základná surovina na výrobu výrobkov zo spekaných karbidov.

Zverejnené v marci 2017.

Karbid volfrámu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbid-volframu