karbid tetrabóru

Text hesla

karbid tetrabóru, B4C — zlúčenina zo skupiny kovalentných karbidov. Čierna veľmi tvrdá (tvrdosť 9,3 v Mohsovej stupnici tvrdosti, nazýva sa aj čierny diamant) kryštalická látka vytvárajúca kryštály v tvare romboédra alebo oktaédra; teplota topenia 2 350 °C. Má vysokú chemickú aj tepelnú odolnosť, a pritom nízku hustotu 2,51 g/cm3. Kryštálová štruktúra je zložitá, na trojicu lineárne usporiadaných atómov C–B–C pripadá jedna štruktúrna jednotka B11C (jeden atóm uhlíka a 11 atómov bóru umiestnených vo vrcholoch dvadsaťstena), preto sa molekulový vzorec karbidu tetrabóru uvádza aj B12C3 (trikarbid dodekabóru). Vyrába sa najčastejšie reakciou oxidu boritého B2O3 a uhlíka v elektrickej peci pri 2 500 °C:

2 B2O3 + 7 C → B4C + 6 CO.

Získava sa aj ako povlak na iných materiáloch alebo ako jemný prášok pri reakcii niektorých zlúčenín bóru (B2H6, BCl3) s metánom v plynnej fáze. Lisovaním práškového karbidu tetrabóru pri 1 900 – 2 200 °C v inertnej atmosfére alebo vo vákuu sa vyrábajú rôzne tvarované výrobky. Karbid tetrabóru sa používa na výrobu brúsnych materiálov, obrábacích nástrojov či nepriestrelných viest, na ľahké pancierovanie tankov a lietadiel, na tepelné štíty kozmických lodí ap. Ako absorbent neutrónov sa využíva v jadrovej energetike na výrobu riadiacich tyčí a ochranných štítov.

Zverejnené v marci 2017.

Karbid tetrabóru [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbid-tetraboru