karbaryl

Text hesla

karbaryl [lat. + gr.], 1-naftylester kyseliny N-metylkarbamovej — kontaktný širokospektrálny insekticíd. Kryštalická látka málo rozpustná vo vode, teplota topenia 142 °C. Karbaryl je biologicky odbúrateľný, málo toxický pre cicavce, u ľudí však môže vyvolať podráždenie pokožky, očí a slizníc. Karbaryl bol prvým, komerčne úspešným karbamátovým insekticídom (→ karbamáty), na trh ho 1956 uviedla americká spoločnosť Union Carbide. Vyrába sa z α-naftolu, fosgénu COCl2 a metylamínu CH3NH2 alebo z α-naftolu a metylizokyanátu CH3–N=C=O. Používa sa na ochranu proti hmyzu napádajúcemu ovocie, zeleninu a bavlník, ako aj proti pôdnym škodcom (drôtovcom). Na Slovensku sa využíva najmä proti pásavke zemiakovej (prípravok Sevin).

Popis ilustrácie

Karbaryl

Zverejnené v marci 2017.

Karbaryl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbaryl