Karakorum

Text hesla

Karakorum, Qara Qorum, mongolsky Charchorum, pôvodne Char Chorum — archeologická lokalita v strednom Mongolsku v Övörchangajskom ajmaku v administratívnej jednotke Charchorin v doline rieky Orchon asi 300 km juhozápadne od Ulanbátaru, 1235 – 64 hlavné mesto Mongolskej ríše. Mesto bolo založené 1235 Džingischánovým synom, chánom Ögedejom, počas ktorého vlády bol vybudovaný opevnený palácový komplex Palác nesmierneho mieru (Tumen Amgalan ord) a mestské hradby. Vo výstavbe pokračoval chán Möngke, ktorý dal zväčšiť palác a vybudovať buddhistickú stúpu. Počas jeho vlády vznikol aj legendárny Strieborný strom z Karakorumu (socha stromu zo striebra vyhotovená francúzskym zlatníkom, zároveň slúžiaca ako automat nalievajúci alkoholické nápoje počas chánových osláv). Po rozpade Mongolskej ríše na štyri časti (ulusy) a po prenesení hlavného mesta Chubilajom z Karakorumu do oblasti dnešného Pekingu význam mesta poklesol. Nakrátko jeho význam stúpol po porážke Mongolov (dynastie Jüan, 1368) v Číne dynastiou Ming (1368 – 1644), keď sa tam stiahol mongolský vládnuci rod. Okolo 1400 počas konfliktov medzi mongolskými kmeňmi však bolo Karakorum zničené. Na jeho mieste severomongolský vládca Abataj-chán 1586 (podľa niektorých prameňov aj 1585) založil najstarší tibetský buddhistický kláštor v Mongolsku Erdenedzú.

Existencia Karakorumu bola dlho spochybňovaná. Správy o ňom a jeho opis ako prosperujúceho mesta sa zachovali v čínskych letopisoch a zápisoch európskych cestovateľov, napr. v cestopise flámskeho františkánskeho mnícha Villema van Rubroeck (aj Rubruk, *medzi 1215 – 20, †okolo 1270), ktorý Karakorum 1253 – 54 navštívil a podľa ktorého bolo opevnené hradbami so 4 vstupnými bránami a rozdelené na 2 štvrte (moslimskú a čínsku), nachádzalo sa tam 12 buddhistických a taoistických chrámov (ktoré označil ako pohanské), dve mešity a nestoriánsky kostol. Polohu Karakorumu sa podarilo lokalizovať koncom 19. stor. a jeho zvyšky boli objavené 1948 – 49. R. 2004 boli ruiny Karakorumu spolu s kultúrnou krajinou v doline rieky Orchon zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zverejnené v marci 2017.

Karakorum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karakorum