kaprovité

Text hesla

kaprovité, Cyprinidae — čeľaď z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad kaprotvaré (Cypriniformes). Majú veľmi rozmanitý tvar a dĺžku tela (od 3 cm do 3 m), maximálne osem pažerákových zubov usporiadaných v 1 – 3 radoch a zvyčajne tenké, hladké (bez záhybov alebo bradavičiek) okraje úst. Najväčšia čeľaď sladkovodných rýb, do ktorej patrí okolo 200 rodov s vyše 2 000 druhmi; na Slovensku žije 22 rodov a 44 druhov (z toho 4 rody so 4 druhmi sú exotické), napr. rody amur, boleň, čerebľa, hrúz, jalec, kapor, karas, lieň, lopatka, mrena, nosáľ, ovsienka, pleskáč, plotica, podustva, šabľa a tolstolobik.

Zverejnené v marci 2017.

Kaprovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaprovite