kapor

Popis ilustrácie

Kapor rybničný

Text hesla

kapor, Cyprinus — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad kaprotvaré (Cypriniformes), čeľaď kaprovité. Ryby so zavalitým, na bokoch mierne splošteným telom pokrytým cykloidnými šupinami a s ozubeným prvým tvrdým lúčom chrbtovej a análnej plutvy (chrbtová plutva je dlhšia než análna). Sú všežravé, v mladosti sa živia prevažne planktónom, neskôr drobnými živočíchmi žijúcimi na dne. Neresia sa v období neskorej jari a skorého leta vo vode s dlhodobou teplotou nad 15 °C v plytčinách s porastmi vodných rastlín.

Patrí sem 23 druhov pôvodne rozšírených v sladkých vodách najmä str., vých. a juhových. Ázie, ktoré sa vďaka introdukcii v súčasnosti vyskytujú na celom svete vo všetkých typoch pomaly tečúcich alebo stojatých vôd; v miestach, kde sa pôvodne nevyskytovali, sa stávajú vážnou hrozbou a konkurenciou pôvodných druhov rýb (napr. v Austrálii je kapor považovaný za extrémne nebezpečný invázny druh, ktorý devastuje sladkovodné ekosystémy). V Európe sa vyskytujú dve formy kapra, prevažne v Dunaji a v jeho veľkých prítokoch pôvodne divá nezošľachtená forma kapor sazan (nazývaná aj sazan) s pretiahnutým, na priereze takmer okrúhlym valcovitým, až 1 m dlhým telom s hmotnosťou do 15 kg, ktorý je na pokraji vyhynutia, a z nej chovom v rybníkoch vzniknutá kultúrna forma kapor rybničný (Cyprinus carpio, v niektorej odbornej literatúre kapor pontokaspický) so zavalitým, do 1,2 m dlhým telom s hmotnosťou 5 – 45 kg, s koncovými vysúvateľnými ústami s dvoma pármi fúzov a s trojradovými pažerákovými zubmi. Podľa typu šupín (tzv. ošupenia) sa rozlišuje šupinatá (šupinatý kapor), lysá (lysý kapor, tzv. lysec), riadková (riadkový kapor) a hladká (hladký kapor) forma.

Kapor rybničný bol pravdepodobne prvou domestikovanou rybou v histórii, s jeho šľachtením sa pre rýchly rast a kvalitné mäso začalo už v stredoveku, a to najmä pre nedostatok iných zdrojov proteínov, choval sa predovšetkým v kláštoroch, pretože v pôstne dni sa (na rozdiel od mäsa iných zvierat) konzumácia rybieho mäsa povoľovala; od 19. stor. je na území Slovenska typickým vianočným jedlom. Na okrasné účely sa chovajú rôzne farebné formy kapra, ktoré sa v Japonsku, odkiaľ pochádzajú, nazývajú nišikigoi, z čoho vznikol všeobecne používaný názov koi. Chovatelia rozlišujú 11 foriem koi, najpopulárnejšia je čistobiela forma s červenými škvrnami (kohaku), päťfarebná forma s mozaikou bielych, čiernych, červených, žltých a modrých škvŕn sa nazýva gošiki.

Zverejnené v marci 2017.

Kapor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapor