Kapoor, Anish

Text hesla

Kapoor [-pur], Anish, sir (2013), 12. 3. 1954 Bombaj — britský sochár indického pôvodu. R. 1973 sa usadil v Londýne, v 80. rokoch 20. stor. sa zaradil k príslušníkom generácie neoexpresionistických umelcov. V tom období pracoval najmä s prírodnými materiálmi (pieskovec, mramor a bridlica), ktoré potieral žiarivými práškovými pigmentmi, čím dosahoval dráždivosť a krikľavosť vytvorených plastík. Od pol. 90. rokov 20. stor. pracuje s leštenou nehrdzavejúcou oceľou, pričom využíva zrkadlenie, ktorým sa tento materiál vyznačuje (Oblačná brána, Cloud Gate, Millennium Park v Chicagu, 2004; Nebeské zrkadlo, Sky Mirror, Rockefeller Center v New Yorku, 2006), v posledných rokoch často zdôrazňuje organické pôsobenie objektov a inštalácií s použitím červeného PVC (Svayambh, 2007). Autor monumentálnych plastík organických tvarov, ktoré inštaluje do verejných priestorov, pričom viaceré jeho práce prekročili hranicu oddeľujúcu sochárstvo od architektúry. Nositeľ Turnerovej ceny (1991) a ceny Praemium Imperiale (2011) udeľovanej Japonskou umeleckou asociáciou.

Popis ilustrácie

Anish Kapoor

Popis ilustrácie

Anish Kapoor: Oblačná brána, 2004, Chicago

Zverejnené v marci 2017.

Kapoor, Anish [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapoor-anish