kapitulačný režim

Text hesla

kapitulačný režim — štátna závislosť, ktorú na základe kapitulačných nerovnoprávnych zmlúv najmä v 18. a 19. stor. vnucovali vyspelé západné štáty menej rozvinutým štátom, a tak si pre seba a svojich príslušníkov zabezpečovali privilegované postavenie a rozsiahle hospodárske a i. výhody, napr. konzulárnu jurisdikciu (nepodliehali právomoci miestnych súdov); → otvorený prístav.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitulačný režim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitulacny-rezim