kapciózna otázka

Text hesla

kapciózna otázka — klamlivá, úskočná, viaczmyselná (zákerná) otázka kladená so zámerom naviesť opýtaného na odpoveď, ktorú si praje pýtajúci sa. Často sa v nej predstierajú nepravdivé alebo iba predpokladané a nepotvrdené skutočnosti alebo okolnosti. V rámci procesného trestného práva môžu kapciózne otázky napr. ovplyvniť pravdivosť výpovede a viesť k prekrúteniu skutočnosti, a preto pri výsluchu osôb patria (spolu so sugestívnymi otázkami) k neprípustným a niekedy (právnou úpravou) aj k zakázaným otázkam.

Zverejnené v marci 2017.

Kapciózna otázka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapciozna-otazka