Kant, Hermann

Text hesla

Kant, Hermann, 14. 6. 1926 Hamburg – 14. 8. 2016 Neustrelitz — nemecký spisovateľ. Počas 2. svet. vojny sa ako vojak dostal do poľského zajatia, 1952 maturoval na robotníckej prípravke v Greifswalde, 1952 – 56 študoval germanistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne, od 1959 pracoval ako redaktor v časopise Neue Deutsche Literatur, 1978 – 89 prezident Združenia autorov NDR, od 1964 člen PEN klubu (1967 – 82 člen predsedníctva), 1986 – 89 člen ÚV Jednotnej socialistickej strany Nemecka (SED). V dielach zobrazil vojnový a povojnový život v NDR, pričom spojil vlastné skúsenosti s historickými udalosťami, využíval formu prelínania časových rovín, humor, iróniu a autobiografické skúsenosti. Debutoval zbierkou poviedok Kúsok južného mora (Ein bißchen Südsee, 1962). Úspech získal románmi Aula (Die Aula, 1965; zdramatizovaný 1967; slov. 1975) o študentoch robotníckej prípravky v povojnovej NDR, Tiráž (Das Impressum, 1972; slov. 1979) a Pobyt (Der Aufenthalt, 1977; slov. 1982; sfilmovaný 1983, réžia Frank Beyer) o nemeckom vojakovi v poľskom zajatí. Autor románov Kormorán (Kormoran, 1994), Okarína (Okarina, 2002), Kino (Kino, 2005) a Identifikačná známka (Kennung, 2010) i publicistických prác Medzi dokumentmi. Publicistika 1957 – 80 (Zu den Unterlagen. Publizistik 1957 – 80, 1981) a Vec a veci (Die Sache und die Sachen, 2007).

Zverejnené v marci 2017.

Kant, Hermann [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kant-hermann