kansaský džez

Text hesla

kansaský džez, angl. Kansas City jazz, aj southwest jazz — vyhranený štýl džezovej hudby v 20. – 30. rokoch 20. stor. v USA s hlavným strediskom v Kansas City (Missouri), kde sa v tom období stretávali viaceré džezové prúdy. Kansaský džez sa vyvinul zo syntézy bluesu, ragtimu, boogie-woogie, country bluesu a prejavu kapiel nazývaných stomp band (aj stomping piano style band; → stomp). K jeho najvýznamnejším štýlovým znakom patria preferencia fourbeatového (štvordobého) rytmu nazývaného aj bounce, väčšia kolektívna improvizácia (na rozdiel od big bandov hrajúcich iba z notového záznamu), a najmä využívanie riffov, ktoré v rámci dvanásťtaktovej bluesovej schémy slúžia improvizujúcemu sólistovi ako podklad, čím sa stupňuje napätie. Niekedy sa práca s riffmi v jednej alebo vo viacerých nástrojových skupinách big bandu stávala zmyslom celej kompozície. Riffová technika znamenala zásadný prínos do dovtedajšej orchestrálnej praxe swingových big bandov. Kansaský džez bol v 30. rokoch 20. stor. dôležitým medzníkom vo vývoji džezu od štruktúrovaného bigbandového štýlu k voľne improvizovanému bebopu (→ bop). K jeho štýlotvorným predstaviteľom patrili orchestre Bennie Moten’s Kansas City Orchestra, Walter Page’s Blue Devils a orchester C. Basieho (Count Basie Orchestra).

Zverejnené v marci 2017.

Kansaský džez [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kansasky-dzez