Kändler, Johann Joachim

Popis ilustrácie

Johann Joachim Kändler: Satirická skupina, meissensky porcelán, okolo 1742, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Kändler, Johann Joachim, 15. 6. 1706 Fischbach (dnes súčasť Arnsdorfu neďaleko Drážďan) – 18. 5. 1775 Meissen — nemecký sochár a modelár porcelánu. Od 1723 žiak drážďanského dvorného sochára Johanna Benjamina Thomaeho (*1682, †1751), 1730 sa podieľal na výzdobe zámockej klenotnice Grünes Gewölbe v Drážďanoch. R. 1731 sa stal dvorným sochárom saského kurfirsta Augusta II. Silného, k jeho prvým prácam z tohto obdobia patrili početné modely cudzokrajných zvierat často v životnej veľkosti, určené na výzdobu schodiska, galérie a sál Japonského paláca v Drážďanoch. Od 1731 pôsobil aj ako modelár kráľovskej manufaktúry na porcelán v Meissene, od 1733 modelársky majster a od 1740 vedúci modelárov.

Jeho tvorba, najmä v oblasti monumentálnej a drobnej plastiky, sa na dlhé obdobie stala nedosiahnuteľným vzorom pre umelcov celej Európy a meissenskej porcelánke priniesla svetovú slávu. Bol priekopníkom európskej porcelánovej plastiky, ktorú jeho tvorba výrazne ovplyvnila, vytvoril asi 900 modelov. K jeho najvýznamnejším prácam patria veľké reprezentatívne servisy – Sulkowského servis (1735 – 38) a Labutí servis (Schwanenservice, 1737 – 42), ktorý údajne obsahoval okolo 2 200 kusov. Podľa predlôh rôznych umelcov z okruhu G. L. Berniniho vytvoril plastiky 12 apoštolov spolu s oltárnou súpravou pre svokru Augusta III. Amáliu Vilhelmínu Brunšvicko-Lüneburskú (*1673, †1742). R. 1744 – 46 s Petrom Reinickem (*1715, †1768) vymodeloval rad drobných, 33 cm vysokých búst habsburských cisárov pravdepodobne určených ako dar pre viedenský cisársky dvor. Okolo 1747 vytvoril sériu plastík Opičia kapela, ktorá bola neskôr mnohokrát imitovaná. Za vrchol svojho sochárskeho diela považoval Kändler porcelánový jazdecký portrét Augusta III. v nadživotnej veľkosti (10 m), ktorý však nedokončil.

Zverejnené v marci 2017.

Kändler, Johann Joachim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kandler-johann-joachim