kanadský balzam

Text hesla

kanadský balzam — žltkastá až zelenkastá sirupovitá slabo fluoreskujúca, v tenkej vrstve číra kvapalina príjemnej vône a horkej chuti, nerozpustná vo vode, rozpustná v organických rozpúšťadlách. Na vzduchu postupne tuhne. Obsahuje 15 – 27 % silice tvorenej najmä pinénom a β-felandrénom, 70 – 80 % živice (asi 50 % živice tvoria živicové kyseliny, najmä kyselina abietová a neoabietová), diterpenový alkohol abienol a i. Získava sa z kôry niektorých ihličnanov, napr. jedle balzamovej (Abies balsamea) a jedľovca kanadského (Tsuga canadensis), odkiaľ vyteká pri poranení alebo pri umelom narezaní. Používa sa napr. v mikroskopii na prípravu preparátov a v optike (→ balzamy).

Zverejnené v marci 2017.

Kanadský balzam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanadsky-balzam