Kampmann, Christian

Text hesla

Kampmann, Christian (Peter Georg), 24. 7. 1939 Hellerup (neďaleko Kodane) – 13. 9. 1988 ostrov Læsø — dánsky spisovateľ a novinár. Študoval žurnalistiku v Dánsku a 1963 – 64 na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. R. 1964 – 70 pôsobil ako reportér spravodajstva v dánskom rozhlase a literárny kritik.

Významný predstaviteľ neorealistického prúdu v dánskej literatúre v 60. rokoch 20. stor. Stvárňoval problémy ľudí súvisiace napr. s určením a vyjadrením vlastnej identity a so zaradením sa do spoločnosti. Autor tetralógie (ságy) rodiny Gregersenovcov Isté ohľady (Visse hensyn, 1973), Pevné vzťahy (Faste forhold, 1974), Čisté línie (Rene linjer, 1975) a Iné spôsoby (Andre måder, 1975), v ktorých zobrazil sociálne konflikty príslušníkov strednej a vyššej spoločenskej vrstvy v 50. až 70. rokoch 20. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kampmann, Christian [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kampmann-christian