kamenný most

Popis ilustrácie

Gotický kamenný Most sv. Gottharda pri obci Leles, 14. stor., rekonštruovaný koncom 20. stor.

Text hesla

kamenný most — most, ktorého dolná stavba i horná nosná konštrukcia sú zhotovené z kameňa rôzneho stupňa kamenárskej opracovanosti. Ako nosnú konštrukciu možno použiť len klenbu, pri ktorej stále zaťaženie a pohyblivé zaťaženie mosta nevyvolávajú v škárach medzi jednotlivými kameňmi ťahové napätie; rozpätie klenby tak zvyčajne nepresahuje dvojnásobok jej výšky, čo umožňuje premostiť len pomerne úzke prekážky alebo vybudovať kamenný most s väčším počtom klenieb. Keďže pohyblivé zaťaženie kamenného mosta je oproti stálemu zaťaženiu (vlastná hmotnosť mosta) pomerne malé, most vydrží aj niekoľko storočí zaťaženie spôsobené dopravnou premávkou ťažších vozidiel. K najznámejším staviteľom kamenných mostov patrili v staroveku Rimania, ktorí budovali mosty a akvadukty s viacerými klenbami v tvare kruhových oblúkov. K najstarším zachovaným kamenným mostom na Slovensku patrí most, ktorý je súčasťou cesty vedúcej cez obec Dravce (jednooblúkový, asi koniec 13. stor.) a Most sv. Gottharda pri obci Leles (viacoblúkový, 14. stor., rekonštruovaný koncom 20. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenný most [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenny-most