Kamenický, Štefan

Text hesla

Kamenický, Štefan, 22. 7. 1932 Pác, dnes miestna časť Cífera, okr. Trnava – 28. 1. 2009 Bratislava — slovenský režisér. Dlhoročný pracovník Spravodajského filmu v Bratislave. Popredný tvorca slovenského sociálneho dokumentárneho filmu. K jeho najznámejším filmom patria Medzevskí kováči (1962) a Zakliata dolina (1966; ocenený Striebornou plaketou sv. Marka na filmovom festivale v Benátkach, 1967), ktorý zachytáva ťažkú situáciu obyvateľov Ublianskej doliny na východnom Slovensku, kde muži odchádzajú za prácou do baní na Morave a ženy zostávajú doma v biede. Dokument Ideály (1968) otvorene konfrontuje vysnívané predstavy o socializme s nelákavou skutočnosťou. V auguste 1968 bol v tíme autorov najvýznamnejšieho dokumentu tých čias o okupácii Československa Čierne dni. Filmom Zasľúbená zem (1968) sa angažoval v zápase o skutočnú rovnoprávnosť Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Do jeho filmografie patria aj týždenníky (režisér filmového žurnálu Týždeň vo filme), reportáže i dokumenty, napr. Posledný list (1990) o tragickom závere života V. Clementisa, ako aj televízne filmy, napr. Čas nádejí (obdobie rokov 1963 – 1967) (1998), a filmy z dokumentárnych cyklov Ľudia a dejiny a Historická panoráma.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenický, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenicky-stefan