kamélia

Popis ilustrácie

Kamélia sasanková

Text hesla

kamélia, Camellia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď čajovníkovité. Vždyzelené kry alebo malé stromy pochádzajúce z tropických a subtropických oblastí juž. a juhových. Ázie, mnohé z nich sa pestujú po celom svete ako okrasné rastliny (najmä pre okrasné listy a efektné kvety). Majú tmavozelené tuhé kožovité listy a nápadné biele alebo červené kvety.

Patrí sem okolo 82 druhov, napr. najznámejší druh kamélia japonská (Camellia japonica) zvyčajne s bielymi kvetmi, ktorá sa pestuje v mnohých kultivaroch, ako aj druhy kamélia olejná (Camellia oleifera), ktorá sa pestuje prevažne v Číne, a kamélia sasanková (Camellia sasanqua), ktorá sa pestuje najmä v Japonsku; ich semená obsahujú okolo 40 % svetlého oleja a extrakty získané z nich sa využívajú v kozmetickom priemysle. Kamélia sasanková, ktorej voňavé kvety sa používajú na aromatizáciu čínskeho čaju a sušené listy sa spracúvajú na čaj, je taxonomicky príbuzná druhu čajovník čínsky(Thea sinensis), preto sa v niektorej odbornej literatúre uvádza ako jeho synonymum. Rod nazvaný podľa českého botanika a lekárnika Jiřího Camela.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 12. februára 2018.

Kamélia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamelia