kamea

Popis ilustrácie

Kamea s portrétom muža, antická práca alebo novoveká kópia, Archeologické múzeum SNM, Bratislava

Popis ilustrácie

Kamea, antická práca alebo novoveká kópia, Archeologické múzeum SNM, Bratislava

Text hesla

kamea [tal. > fr.] — druh glyptickej práce (výrobku) s vypuklým reliéfnym dekorom (→ glyptika), aj názov gema anaglyphica, opak do hĺbky rezanej → gemy a → intaglia.

Drobný predmet s nízkym reliéfom vystupujúcim nad základnú plochu materiálu, pri ktorého zhotovovaní sa využívajú rôznofarebné vrstvy (prípadne aj priesvitných alebo polopriesvitných) polodrahokamov (napr. achát, ónyx, sardónyx, karneol) či vrstveného skla. Najčastejšími motívmi bývajú portréty, mytologické, biblické a hagiografické výjavy, ďalej alegorické a pracovné motívy, ako aj emblémy, znaky, ornamenty a iniciály. Kamea sa v podobe jednostranného rezaného a rytého reliéfu používa najmä ako drobná sochárska práca v šperkárstve.

Kamey boli známe už v staroveku, prvý umelecký vrchol dosiahli v antickom Grécku a Ríme, kde sa stali predmetom zberateľstva, na túto tradíciu neskôr nadviazala najmä renesancia.

Zverejnené v marci 2017.

Kamea [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamea