kambodžský tanec

Text hesla

kambodžský tanec — tanečné umenie rozvíjané v Kambodži. Základnými formami kambodžského tanca ako významnej súčasti khmérskej kultúry sú dvorský, ľudový a populárny tanec.

Khmérsky dvorský tanec (tancovaný na kráľovskom dvore) predstavuje základný vyjadrovací prostriedok dvorského kráľovského divadla, preto je známy aj ako dvorské kráľovské divadlo (lakhon luong, kráľovské divadlo, resp. lakhon preăhréach trop, kráľovské divadlo cenností); → kambodžské divadlo. Sprevádza ho dvorský hudobný súbor pin peat (→ kambodžská hudba). Vyznačuje sa presnými pravidlami, striktnou formou a predpísaným jazykom pohybov a gest, ktoré sa tradujú po stáročia. Jeho predchodcom boli tance predvádzané v chrámoch (chrámové tanečnice predstavovali božstvá apsary, ich tanečné pózy často inšpirovali sochárskou výzdobu chrámov), pri pohrebných rituálnych obradoch pri úmrtí kráľa (doložené od 7. stor.) i pri khmérskych sviatkoch.

Ľudový tanec je na rozdiel od dvorského charakteristický spontánnosťou a emocionálnym výrazom. Je to výlučne tanec roľníkov či sedliakov čerpajúci z miestnych legiend, každodenného života a náboženských i prírodných tém. Tancuje sa v prirodzenom prírodnom prostredí alebo na provizórnych pódiách pod stromami za sprievodu hudobného súboru mohori. Niektoré osobitné tance si však vyžadujú špeciálne zloženie hudobného sprievodu, napr. sprievod pávieho tanca (kngaok posat) zahŕňa trojstrunový sláčikový nástroj tro khmai (aj tro Khmer), rámový bubon skor kngaok posat a spev chamrieng, sprievod tanca tunsong zahŕňa ústny organ ploy, rámový bubon skor tunsong a spev chamrieng.

Populárny tanec (robam pracheaprey) je rozšírený po celej Kambodži a zasahuje všetky vekové kategórie mužov aj žien. Piesne a tance sú často založené na latinskoamerických rytmoch (čača, bolero, bossa nova) s khmérskymi melódiami a textami. K najpopulárnejším tancom (piesňam a rytmom) patria roam kbach, saravane, laim a populárny kruhový tanec roam vung. Na spoločenských udalostiach hrajú hudobníci tieto tance vždy dvakrát – prvýkrát v pomalom, druhýkrát v rýchlom tempe. Tanečné páry tancujú v kruhu tak, že muž je za ženou a posúvajú sa v smere proti pohybu hodinových ručičiek. Žena vedie muža, pohybujúc sa zo strany na stranu a hľadajúc očný kontakt. Tieto tance sú dôležitou súčasťou pytačiek. Na tanečných zábavách sa tancuje aj na prevzaté verzie západnej populárnej hudby.

Zverejnené v marci 2017.

Kambodžský tanec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kambodzsky-tanec