kamarská keramika

Popis ilustrácie

Džbán z Faistu, okolo 1800 pred n. l., Archeologické múzeum, Iraklio

Text hesla

kamarská keramika — staroveká maľovaná keramika vyrábaná na Kréte v prvom palácovom období (asi 2000 pred n. l. – 1580 pred n. l.), považovaná za jeden z vrcholných prejavov minojského výtvarného umenia (→ minojská kultúra). Luxusná tenkostenná keramika charakteristická uplatnením a rozvinutím sofistikovaných dekoratívnych princípov založených na dynamickom komponovaní oblých línií (každý motív je poňatý dvojrozmerne) na elegantných tvaroch nadväzujúcich na staršie vzory. Jej bohato zdobený lineárny dekor najčastejšie vo dvoch alebo v troch farbách (biela, červená, oranžová alebo žltá) na tmavom podklade pozostáva zo špirál, z elegantných krivkovitých a oblých florálnych ornamentov, z geometrických a výnimočne aj zo silno štylizovaných figurálnych motívov. Vyrábala sa na kruhu alebo ručne (väčšie nádoby). Nazvaná podľa náleziska v jaskyni Kamares, ktorá v tom období slúžila ako rituálna svätyňa neďalekého kráľovského sídla Faistos. Nálezy keramiky v kamarskom štýle sú známe aj z Prednej Ázie a z Egypta.

Zverejnené v marci 2017.

Kamarská keramika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamarska-keramika