kalypso

Text hesla

kalypso, calypso — pôvodne ľudový, neskôr spoločenský tanec v 2/4 alebo 4/4 takte sprevádzaný spevom a hrou na gitare a na rytmických nástrojoch, rozšírený v juž. a vo vých. oblastiach Karibského mora prevažne na ostrovoch Trinidad a Tobago. Vyvinul sa v 2. pol. 19. stor. z pracovných piesní afroamerických obyvateľov (pôvodne otrokov) ako organická súčasť tradičných latinskoamerických karnevalov. Vyznačuje sa živým tempom a bohatým využitím polyrytmie, hudobne pripomína brazílsku sambu. Od 40. rokov 20. stor. sa často tancoval v sprievode steel-bandu. Jednou z najznámejších piesní reprezentujúcich kalypso je Banana Boat Song (1956) v podaní H. Belafonteho.

Zverejnené v marci 2017.

Kalypso [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalypso