Kalopanax

Text hesla

Kalopanax [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď aralkovité. Patrí sem jediný druh Kalopanax pictus (v niektorých botanických systémoch Kalopanax septemlobus) pochádzajúci z Číny, Kórey, Japonska a vých. časti Sibíri. Opadavý, do 25 m vysoký strom s tŕnitými konármi, čiernohnedou ostnatou hlboko rozpukanou borkou, veľkými dlhostopkatými dlaňovitými päť- až sedemlaločnatými tmavozelenými, do hrotov sa zužujúcimi listami so zúbkatým okrajom a s bielymi kvetmi usporiadanými v malých okolíkoch, plod čierna, okolo 5 mm dlhá kôstkovica. Pestuje sa ako okrasný strom.

Zverejnené v marci 2017.

Kalopanax [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalopanax