Kalný, Igor

Popis ilustrácie

Igor Kalný: Telovka (noha), tuš na papieri, 1986, pozostalosť autora

Text hesla

Kalný, Igor, 16. 8. 1957 Trenčín – 26. 11. 1987 Bratislava — slovenský kresliar, grafik, intermediálny umelec a básnik, syn Slava (Jaroslava) Kalného. Autodidakt, 1976 absolvoval Strednú priemyselnú školu grafickú v Bratislave. Jeho život i umelecký program boli späté so situáciou v slovenskom umení počas totalitného režimu, jeho dielo má autobiografický charakter. Kalného ovplyvnilo stretnutie s výtvarníkmi Skupiny A-R (predovšetkým s M. Bočkayom, D. Tóthom a O. Laubertom) a J. Valochom.

Jeho práce na papieri patria k najdôležitejším dielam komornej ateliérovej tvorby s výraznými znakmi estetiky 80. rokov 20. stor., jeho analytická kresba a grafika presahujú do konceptuálneho umenia. Pre jeho tvorbu je typický významový posun, ako aj používanie minimalistických výrazových prostriedkov – pasteliek, ceruzy, tušu a farebných pečiatok so zvieracími motívmi (Pečiatková kresba, 1983; Kresba pečiatkovaná I-III, 1982). V kresbe v špecifickom variante denníkovej tvorby (Roztrhnutá, 1982) budoval a rozrúšal štruktúry jemných ťahov. Jeho pozícia na neoficiálnej výtvarnej scéne bola solitérna, tvoril v klauzúre svojho ateliéru, čo sa odrazilo v jeho nezvyčajne silnej umeleckej výpovedi; dospel až k existenciálnym témam v prázdnych obrysoch a obrazcoch obsesne násobených línií získaných obkresľovaním predmetov a vlastného tela (Skrčenec, 1986; Kráčajúci, 1986; Telovka, 1987). Okrem výtvarného umenia sa venoval aj hudbe, divadlu (zoskupenie CUCU s Jozefom Schottlom) a poézii. Svoj život ukončil dobrovoľne vo veku 30 rokov. R. 2008 vyšla monografia Igor Kalný J. Valocha a Daniely Čarnej (*1977). Na prehliadke diel českých a slovenských umelcov Zlínsky salón mladých, ktorá sa koná v Zlíne v Českej republike, býva od 2006 najvýraznejšiemu exponátu alebo súboru diel v slovenskej časti prehliadky udeľovaná Cena Igora Kalného.

Zverejnené v marci 2017.

Kalný, Igor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalny-igor