Kalmus, Peter

Popis ilustrácie

Peter Kalmus počas performancie Posledné tóny pre pamäť miesta v Topoľčanoch, 2014

Text hesla

Kalmus, Peter, 28. 8. 1953 Piešťany — slovenský výtvarný umelec, významný predstaviteľ neoficiálnej výtvarnej scény na Slovensku pred 1989. Autodidakt. Svoj výtvarný program blízky postmodernej citácii a reinterpretácii svetovej i domácej moderny sformuloval v polovici 70. rokov 20. stor. V tvorbe pracuje s princípmi akčného umenia, performancie, happeningu a neoabstrakcie. Mnohé diela rozpracováva v seriálových cykloch. Vo svojich inštaláciách vytvára intervencie do reálnych situácií a ich významové presahy. Zaoberá sa témami politiky, športu, ako aj smrti, náboženstva, individuálnej pamäti a sebaštylizácie (Hádzanárske ihrisko vo svahu, 1994; Smrť Kalmusa?, 1997). Vytvára aj ready-made a venuje sa aj experimentálnej grafike (cyklus Korózne grafiky, 1992 – 93). Zúčastnil sa množstva zahraničných i domácich výstav, sympózií a medzinárodných festivalov akčného umenia.

Zverejnené v marci 2017.

Kalmus, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalmus-peter