Kálmán, Július

Text hesla

Kálmán, Július, 17. 5. 1911 Bratislava – 17. 8. 1991 tamže — slovenský historik umenia, múzejník a publicista. R. 1938 – 40 pôsobil v oddelení štátnej pamiatkovej ochrany Ministerstva školstva a národnej osvety, neskôr vo Vládnom komisariáte na ochranu pamiatok na Slovensku, 1945 – 51 riaditeľ a 1965 – 69 pracovník Mestského múzea, 1954 – 55 pôsobil v Slovenskom národnom múzeu a súčasne na Pedagogickej fakulte UK a na VŠVU, 1969 – 73 v Encyklopedickom ústave SAV v Bratislave.

Zaoberal sa dejinami moderného i staršieho výtvarného umenia na Slovensku, v oblasti múzejníctva výskumom umeleckých remesiel. Ako riaditeľ Mestského múzea v Bratislave sa zaslúžil o vybudovanie jeho historickej expozície a o zavedenie nových metód reinštalácie zbierok; významný propagátor historických pamiatok Bratislavy. Autor monografií Renesančná plastika na Slovensku (1944), Galanda (1944), Jozef Božetech Klemens (1978), publikácií o bratislavských pamiatkach Primaciálny palác (1948 a 1981), Bratislavský hrad (1954), Dóm (1971), vysokoškolskej učebnice Múzejníctvo (1955) a viacerých štúdií.

Zverejnené v marci 2017.

Kálmán, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalman-julius