Kallimachos

Text hesla

Kallimachos, činný 2. pol. 5. stor. pred n. l. — grécky antický sochár. Jeho diela sú známe len zo starovekých literárnych prameňov, prípadne z antických kópií. Podľa Vitruvia, ktorý mu pripisuje autorstvo korintskej hlavice (→ korintský stavebný kánon), pochádzal z Korintu. Preslávil sa elegantnými, precízne modelovanými mramorovými sochami, ako aj technickou a umeleckou dokonalosťou svojich diel, napr. podľa Pausania vytvoril pre Erechtheion na Akropole v Aténach zlatú lampu (koniec 5. stor. pred n. l.). Pripisuje sa mu aj autorstvo reliéfu 6 menád (bakchantiek) tancujúcich v extáze, ktorého jednotlivé sochy sa zachovali v neskorších antických kópiách. Ranou rímskou kópiou jeho nezachovanej bronzovej sochy Afrodity (koniec 5. stor. pred n. l.) je tzv. Afrodita z Fréjusu (koniec 1. stor. – začiatok 2. stor. n. l., dnes v Louvri), ktorá poukazuje na silný vplyv Polykleita St. a jeho nasledovníkov.

Zverejnené v marci 2017.

Kallimachos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallimachos