kalištek

Popis ilustrácie

Kalištek druhu topoľovka bledá (ibiš bledý)

Text hesla

kalištek, calyculus — prílistkový zákrov, vonkajší zelený obal kvetov vyrastajúci tesne pod kalichom alebo medzi kališnými lístkami, napr. pri druhoch z čeľade slezovité. Môže vzniknúť z prílistkov kališných lístkov alebo z listeňov.

Zverejnené v marci 2017.

Kalištek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalistek