kališné lístky

Text hesla

kališné lístky, sepaly — spravidla zelené asimilujúce redukované listy, ktoré tvoria kalich kvetu. Niekedy opadávajú pred rozkvitnutím kvetu (prchavé kališné lístky), častejšie však po jeho odkvitnutí spolu s korunou (opadavé kališné lístky); niekedy ostávajú aj po odkvitnutí (trváce kališné lístky), pričom chránia plod a zvyšujú jeho nápadnosť.

Zverejnené v marci 2017.

Kališné lístky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalisne-listky