kaliper

Text hesla

kaliper [gr. > arab. > rom. jazyky] — dotykové meradlo na zisťovanie hrúbky kožných rias; hrúbkomer. Má zvyčajne tvar nožníc, na ramenách ktorých sú kontaktné plochy na zovretie meranej kožnej riasy a na jednom z nich (niekedy na obidvoch) stupnica a pružina na zabezpečenie stáleho tlaku kontaktných plôch na meranú kožnú riasu (→ kaliperometria). V súčasnosti sa používajú digitálne a mechanické kalipre rôznych druhov, výsledky meraní však nie sú porovnateľné vzhľadom na rôznu veľkosť kontaktnej plochy a rozdiely tlaku vyvíjaného na plochu.

Zverejnené v marci 2017.

Kaliper [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaliper