kalichovka

Text hesla

kalichovka [gr. > lat.], Omphalina — rod z kmeňa bazídiové huby (Basidiomycota), trieda Basidiomycetes, čeľaď čírovkovité. Majú drobné biele, okrové alebo bledohnedé, niekedy ružovkasté plodnice s lievikovito preliačeným, 20 – 40 mm širokým, na povrchu hladkým alebo šupinatým klobúkom, zo zbiehavých lupeňov zložený hymenofor, zvyčajne krátky hlúbik a krehkú tenkú dužinu. Vyskytujú sa na otvorených priestranstvách na zemi alebo na hnijúcom dreve či v machu. V starších botanických systémoch patrilo do rodu kalichovka niekoľko druhov, napr. kalichovka vrúbkovaná (v súčasnosti Lichenomphalia umbellifera) a kalichovka matná (v súčasnosti Chrysomphalina grossula), podľa najnovších výsledkov molekulárneho výskumu sem patrí okolo 16 druhov, napr. ohrozený druh kalichovka fialovoružová (Omphalina discorosea) s ružovkastohnedým klobúkom s nápadne hlboko zbiehavými fialovoružovými lupeňmi, ktorá rastie na odumretých spráchnivených kmeňoch listnatých stromov.

Zverejnené v marci 2017.

Kalichovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalichovka