kalatea

Text hesla

kalatea [lat.], Calathea — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď marantovité. Tropické rastliny pochádzajúce z Juž. a zo Str. Ameriky. Patrí sem napr. okolo 90 cm vysoký druh kalatea pásikovaná (Calathea zebrina, maranta pásikovaná), vždyzelená trsovitá trvalka s dlhostopkatými tmavozelenými, okolo 60 cm dlhými listami s bledšou žilnatinou a okrajmi a s kvetmi usporiadanými v súkvetiach klas.

Zverejnené v marci 2017.

Kalatea [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalatea