kalabasa

Text hesla

kalabasa [arab. > špan.] —

1. hovorový názov plodu fľaškovca (obyčajného);

2. aj kalebasa — nádoba v tvare fľašky alebo banky, z ktorej sa pije maté za pomoci bambusovej alebo kovovej slamky s odnímateľným sitkom na konci (tzv. bombilla); môže byť vytvorená z plodu fľaškovca obyčajného alebo fľaškovníka obyčajného (→ kalebasa) alebo vyrobená z vypálenej hliny.

Zverejnené v marci 2017.

Kalabasa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalabasa