Kahounová, Denisa

Text hesla

Kahounová, Denisa, 3. 4. 1934 Spišská Nová Ves — slovenská historička umenia, manželka K. Kahouna. R. 1953 – 58 študovala dejiny umenia a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 61 pôsobila v Galérii mesta Bratislavy, 1961 – 69 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, neskôr pôsobila pedagogicky na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Autorka monografií Henri de Toulouse-Lautrec (1966) a Alina Ferdinandy (1978).

Zverejnené v marci 2017.

Kahounová, Denisa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kahounova-denisa