Kagera

Text hesla

Kagera, rwandsky Akagera — rieka vo vých. Afrike v Burundi, Rwande, Tanzánii a Ugande (tvorí hranicu medzi Rwandou a Tanzániou a medzi Tanzániou a Ugandou) považovaná za jednu zo zdrojníc Nílu; dĺžka okolo 420 km. Vzniká v Burundi sútokom riek Nyawarongu (pramení v Rwande) a Ruvuvu (pramení v Burundi), ústi do Viktóriinho jazera. Početné vodopády, na dolnom toku splavná. Na str. toku na území Rwandy národný park Akagera (vyhlásený 1934, rozloha 2 500 km2). Kagera bola objavená 1876 H. M. Stanleym. Do povedomia verejnosti sa dostala 1994, keď sa počas tzv. rwandskej genocídy (→ Rwanda) telá zavraždených Tutsiov a Hutuov dostali riekou až do Viktóriinho jazera.

Zverejnené v marci 2017.

Kagera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kagera