Kafka, Bohumil

Popis ilustrácie

Bohumil Kafka

Popis ilustrácie

Bohumil Kafka: M. R. Štefánik, bronz, 1933, Slovenská národná galéria

Text hesla

Kafka, Bohumil, 14. 2. 1878 Nová Paka, okres Jičín – 24. 11. 1942 Praha — český sochár.

R. 1891 – 95 študoval na odbornej škole na spracovanie kameňa v Hořiciach (dnes Střední průmyslová škola kamenická a sochařská), 1896 – 98 na Uměleckoprůmyslovej škole (dnes Vysoká škola uměleckoprůmyslová) u S. Suchardu a 1889 – 1901 na Akadémii výtvarných umení v Prahe u J. V. Myslbeka. R. 1901 – 04 pôsobil v Uměleckoprůmyslovej škole ako asistent S. Suchardu, s ktorým spolupracoval na tvorbe Pomníka F. Palackého (1898 – 1912) v Prahe. R. 1904 – 08 žil v Paríži, kde sa stal aktívnym členom parížskej umeleckej komunity Société nationale des beaux-arts. Od 1916 profesor na Uměleckoprůmyslovej škole (1920 – 22 jej rektor) a 1925 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Vo svojej tvorbe sa oslobodil od realizmu a sviežim, invenčným spôsobom dokázal prepojiť secesné a symbolistické východiská s vtedajším impresionizmom, napr. v secesno-symbolistických dielach Mrtvá labuť (1900) a Ruina života (1902), vo viacerých symbolistických plastikách vytvorených v duchu rodinovského impresionistického názoru, ktorý si osvojil v Paríži, vyznačujúcich sa dynamickým vyhotovením a impresionistickou modeláciou, napr. Hasnoucí hvězdy (1906), Mumie (1905 – 06) a Šílení (1906), či v expresívno-impresionistických plastikách, napr. Somnambula (1906). Postupne sa však vrátil k secesnej dekoratívnosti a neskôr sa stal oficiálnym sochárom-monumentalistom (Pomník J. Mánesa, 1930; jazdecká socha J. Žižku v Prahe, 1931; Pomník M. R. Štefánika v Bratislave, 1933, odstránený a roztavený 1954, kópia osadená 2009 na nábreží Dunaja). Venoval sa aj tvorbe dekoratívnych diel pre architektúru, napr. reliéfy Fauna a Flóra (Obecný dům v Prahe, 1906 – 12).

Zverejnené v marci 2017.

Kafka, Bohumil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kafka-bohumil