kadmiová červeň

Text hesla

kadmiová červeň — triviálny názov selenidu kademnatého CdSe, syntetický pigment. Podobne ako kadmiová žlť sa vyznačuje kryštálovou štruktúrou, mäkkou textúrou a vysokou farbivosťou. Pripravuje sa reakciou selénu s kadmiom, oxidom kademnatým CdO alebo s uhličitanom kademnatým CdCO3. Časť selénu sa môže nahradiť sírou, takže produkt je zmesou kadmiovej červene a kadmiovej žlte a dosahuje oranžový až tmavočervený odtieň, pričom so stúpajúcim podielom selénu sa dosahuje sýtejší červený odtieň. Kadmiová červeň sa pridáva do umeleckých farieb (vyrába sa v piatich odtieňoch od žiarivo červenej po takmer kraplakové odtiene), glazúr a smaltov, na farbenie plastov a pigmentáciu náterových látok.

Zverejnené v marci 2017.

Kadmiová červeň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadmiova-cerven