kadaverín

Text hesla

kadaverín [lat.], pentán-1,5-diamín, pentametyléndiamín, H2N(CH2)5NH2 — biogénny alifatický diamín. Bezfarebná sirupovitá kvapalina s charakteristickým nepríjemným zápachom, rozpustná vo vode a v etanole, slabo rozpustná v dietyléteri; teplota topenia 9 °C, teplota varu 178 – 180 °C. Je toxická. Vzniká dekarboxyláciou lyzínu pri rozklade živočíšnych proteínov účinkom baktérií (→ hniloba), napr. v tele mŕtvych živočíchov, preto sa niekedy označuje aj ako mŕtvolný jed. Vyskytuje sa aj v koreňoch a kvetoch niektorých rastlín, napr. v kvetoch Hoodia gordonii (→ Hoodia). Používa sa napr. v poľovníctve ako návnada na zvieratá živiace sa zdochlinami a pri tréningoch záchranárskych psov.

Zverejnené v marci 2017.

Kadaverín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadaverin