Kacukawa, Šunšó

Popis ilustrácie

Šunšó Kacukawa: Tretí Segawa Kikunodžo ako Oiran, farebný drevorez, okolo 1776, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Kacukawa, Šunšó, aj Janagi Masaki, Šógasei, Ririn, Júdži, Gifu, Rokurokuan, Kjokurósei, 1726 historická oblasť Kamigata, dnes okolie Kjóta a Osaky – 1792 Edo, dnes Tokio — japonský grafik, ilustrátor a maliar štýlu ukijo-e, hlavný predstaviteľ školy Kacukawa (významná škola japonského drevorezu štýlu ukijo-e, jej príslušníci pôsobili najmä v 2. pol. 18. stor.).

V tvorbe sa sústredil najmä na svet divadla kabuki; vytvoril množstvo portrétov slávnych hercov (jakuša-e), ako aj obrázky krásavíc (bidžin-ga), bojovníkov (muša-e) a bojovníkov sumo (sumo-e). R. 1765 spolupracoval so S. Harunobuom na jeho viacfarebných tlačiach (brokátové tlače, nišikie). Začiatkom 70. rokov 18. stor. vytvoril vlastný štýl charakteristický naturalizmom, ktorým prelomil prevládajúce súdobé štýlové konvencie školy Torii; vo svojich dielach tak lepšie zachytil atmosféru divadla kabuki. Vrcholné diela vytvoril v období 1770 – 80, pričom sa preslávil najmä ako významný kolorista (séria Východné vejáre, začiatok 70. rokov 18. stor.). Jeho diela sa vyznačujú realizmom, plynúcou líniou a jasnou farebnosťou. V spolupráci s inými umelcami ukijo-e (napr. so Š. Kitaom) vytvoril aj niekoľko obrázkových kníh (ehon), v ktorých sa sústredil na zobrazenie hercov divadla kabuki a zábavnej štvrte Jošivara v Ede. Mal množstvo žiakov, z ktorých viacerí sa stali hlavnými predstaviteľmi ukijo-e, napr. Kacukawa Šunkó (*1743, †1812) a Kacukawa Šunei (*1762, †1819), k jeho žiakom patril aj Hokusai.

Zverejnené v marci 2017.

Kacukawa, Šunšó [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacukawa-sunso